Kontakt Telefon +381 64 57 066 02     Zapratite nas

Za sve uzraste

Engleski jezik

U školi crtanja Tijanart engleski jezik se uči po različitim programima renomiranih izdavača: Oxford, Cambridge, Macmillan. Programi se biraju i određuju prema uzrastu i nivou znanja koji polaznici poseduju.

Engleski za predškolce

Program po kome uče deca uzrasta od 3 do 6 godina je Cookie and friends.Ovaj program ima tri nivoa: Starter,Cookie A i Cookie B. Ono po čemu se izdvaja je posebna metodika koja se primenjuje u nastavi i po aktivnostima koje se odvijaju u određenom delu časa. Time se postiže ritmičnost koja omogućava deci da se osećaju prijatno i sigurno jer znaju šta mogu da očekuju . Nove reči se usvajaju i vežbaju uz pomoć postera, kartica , priča i udžbenika. Pesmice su urađene na melodije dobro poznatih tradicionalnih dečijih pesama sa engleskog govornog područja.

Engleski za školsku decu

Programi koji se koriste u nastavi engleskog jezika za školarce su Incredible English za mlađi školski uzrast i Motivate i Solutions za stariji školski uzrast. Programi su prilagođeni uzrastu i godini učenja engleskog jezika. Obiluju sadržajima i temama koje su deo interesovanja dece određenog uzrasta. Zanimljivosti o kojima uče, motivišu decu da im se ponovo vrate i iznova istraže. Na taj način utvrđuju ono na čemu zajedno radimo, a to je razvoj jezičkih veština: govora, slušanja, čitanja i pisanja.

Engleski za odrasle

Headway je najprodavaniji kurs engleskog jezika na svetu koji svojom dokazanom metodologijom već 24 godine pomaže učenicima širom sveta da ovladaju veštinama neophodnim za razumevanje i komunikaciju na engleskom jeziku.

Tokom godina, zahvaljujući brojnim povratnim informacijama od korisnika programa, došlo je do mnogih promena. Program je doživeo unapređenja po pitanju vizeulne prezentacije i dizajna, povezanosti sadržaja komponenata učeničkog kompleta, i što je najvažnije potpuno osavremenjavanje tekstualnih sadržaja.

Širok spektar jezičkih vežbi pruža mogućnost za izbalansiran razvoj sve četri jezičke veštine. Njih karakteriše uvek realističan kontekst i međusobna integrisanost (uvek se u okviru jednog vežbanja radi na razvoju najmanje dve veštine istovremeno).

Program je koncipiran u skladu sa Oksfordovom edicijom: New Headway.

  • Nivo A1: New Headway Beginner, OUP, Student’s Book, Work Book;
  • Nivo A1+: New Headway Beginner, OUP, Student’s Book, Work Book,
  • Nivo A2: New Headway, Elementary, OUP: Student’s Book, Work Book,Nivo A2+:
  • New Headway, Elementary, OUP: Student’s Book, Work Book,
  • Nivo B1.1.: New Headway, Pre-intermediate, OUP: Student’s Book, Work Book,
  • Nivo B1.2.: New Headway, Pre-intermediate, OUP: Student’s Book, Work Book,
  • New Headway, Intermediate, OUP: Student’s Book, Work Book,
  • Nivo B1.3.: New Headway, Intermediate, OUP: Student’s Book, Work Book,
  • Nivo B2: New Headway, Upper-intermediate, OUP: Student’s Book, Work Book,
  • Nivo B2+: New Headway, Upper-intermediate, OUP: Student’s Book, Work Book.

Nastavni program opštih kurseva za odrasle usklađen je sa Zajedničkim evropskim okvirom (CEF).
CEF, odnosno The Common European Framework of Reference for Languages, koji predstavlja okvir za opisivanje nivoa dostignutog jezičkog znanja. Sastavljen je od strane Saveta Evrope, a cilj mu je da obezbedi standardizovan metod za predavanje jezika i procenu nivoa znanja koji bi se odnosili na sve evropske jezike.