Kontakt Telefon +381 64 57 066 02     Zapratite nas

Image Alt

Škola crtanja

  /  crtanje   /  Perspektiva

Perspektiva

Da bi figure i oblici pravilno stajali prilikom crtanja i slikanja treba se malo pozabaviti perspektivom.
Konstrukcija perspektive pomaže nam da na slici izuzmemo iluziju prostorne dubine. Pri tome treba da razlikujemo paralelnu perspektivu od perspektive sa tačkama nedolega.
Ni u jednom slučaju ne dozvoli  da te perspektiva savlada, spontanost crteža lako će uzmaknuti pred voljom ‘da se mora uraditi pravilno’.
Paralelna Perspektiva 
Najjednostavniji oblik prikazivanja prostora jeste paralelna perspektiva. Sve linije teku međusobno paralelno. Osnovna ravan na kojoj stoji telo postavlja se koso prema smeru gledanja posmatrača.
Drugim rečima, mi posmatramo telo odozgo, iskosa i uvek istovremeno vidimo tri strane pravougaonog tela.
Postoji čitav niz metoda kojima se neko telo može predstaviti u paralelnoj perspektivi. Svaka metoda ima svoje sopstvene zakonitosti.
Perspektiva sa tačkama nedogleda
Linije nekog pravougaonog tela koje teku paralelno, u paralelnoj perspektivi susreću se kod ove perspektive u zamišljenim tačkama na liniji horizonta. Ponekad mogu biti zamišljena linija jer samo na ravnom terenu, na moru ili ravnici linija nije crta koja razdvaja nebo od zemlje.
Samo u takvom slucaju možemo posmatrati kako izgleda kada dve linije teku jedna ka drugoj tački, kako se širine i visine pred našim očima smanjuju i skupljaju u nekoj tački, u takozvanom nedogledu.